Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/08/2018 21:56

Nỗi đau ứa như là nước miếng
Mà thường ngày ta nuốt vào trong
Nếu có nhổ xin đừng tuỳ tiện
Bởi niềm riêng ai dễ cho không?!