Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 05:48

Dáng cũ mờ phai theo gió sương
Tình ơi! cô phụ khóc sầu vương
Lệ khuya rưng rức nhoè trên gối
Trăng muộn mê man rũ  góc giường
Khắc khoải dòng thơ tràn suối cảm
Bồi hồi khúc nhạc đắm nguồn thương
Mười năm vọng nhớ, mười năm đã
Chết lịm trong hồn lửa với hương!


Hoạ thơ Mai Hoài Thu