Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 06:49

Mùa xuân mọc trên ngọn cây
Mùa sát nhân, mọc dưới tay côn đồ
Bây giờ cho đến bao giờ
Máu tươi hết vấy đỏ tờ khai sinh?