Lệ rớt trong đêm vắng
Cơn mưa thêm lạnh lùng
Tiếc chi ngọn nến tàn
Tiếc chi tình muộn màng

Tình chết trên môi đắng
Vết thương đau nghẹn ngào
Trái tim chừ ứa máu
Dối gian nào cho nhau

Em gom giọt lệ sầu
Tủi hờn thêm nung nấu
Gót tình như mây cao
Chợt bay vào bóng tối
Lời nào trong hấp hối
Huyệt mộ nào cách chia

Dòng sông chừ đã cạn
Thành vết sẹo thời gian
Bao hạt mưa mặn đắng
Có xoá đi muộn màng?