Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 09:47

Miệng giếng cũ đã bịt kín
vẫn còn vang
tiếng vọng xa xưa.