Mai xa rồi ai nhớ ai quên
Mùa gió rụng buồn tênh góc phố
Đèn hiu hắt khuya nhoè cư xá
Lá vàng khô thắc thỏm buồng đêm

Mai xa rồi phố vắng nhịp tim
Ly Rhum đắng phía môi người ở lại
Công viên vắng một người chiều thứ bảy
Dòng sông trôi dằng dặc mắt buồn vương

Mai xa rồi mưa che kín con đường
Chiếc ô cũ run trong chiều gió buốt
Hương bánh ráng chạm ngày xưa quán cóc
Để người về ẩm hơi thở đêm ngâu

Mai xa rồi ta ở lại mai sau
Thơ rất cũ bởi chuyện tình không mới được
Sông chảy về xuôi nỗi buồn chảy ngược
Mai người về ta mắc cạn giữa mù sương.