Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 08:07

Hẹn về Lòi Rú - Bàu Đôông
Ghé chơi Hà Coọc rồi khôn muốn về
Rừng nguyên sinh, giữ câu thề
Cánh cò chở nắng làng quê lên trời.