Phía trước con đường chia hai
tôi đã thấy cánh cửa mùa hạ đã cháy trên um tùm lửa phượng
một ngày
từng ngày
loài quỷ đói đang khóc trên đám mây vất vưởng
hàng cây cúi đầu bóng nước
dòng sông cung cấp máu cho mùa lên cơn
độc hành là một bài thơ son sắc

những con sóng tưởng tượng là mây
những đám mây tưởng tượng là gió
những cơn gió tưởng tượng là nhịp đập trái tim
và tôi tưởng tượng tôi

một lối rẽ nào đây?
phía trước là ngã ba
khi tiếng ve đã rào kín
tôi đã rẽ vào tôi.