Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/01/2019 22:45

Hoa im hồn giấy, đèn câm sáng
Rượu nén nồng hơi, máu rụng màu
Phố lạnh, đường khuya phơi váy gió
Cỏ vàng gục nuốt giọt sương đau

Ghế đá gãy chân ngồi sắp tượng
Chuột lùng cơn đói nối đuôi nhau
Nhấp nhô trai gái gồng ân ái
Sông cố đùn lên sợi sóng nhàu

Một lạnh rủ về ba bốn lạnh
Âm hồn, ma xó, quỷ ăn đêm
Choàng vai say hát thương tang khúc
Trời đất lu mờ đã mất tên.