Mẹ ấm bụng bầu
Sinh ra lũ chén
Mặt mũi giống nhau
Mang nhiều ước hẹn

Mẹ có vòi thon
Ấy là núm vú
Để mớm cho con
Sữa ngon đầy đủ

Lũ con ngoan lắm
Không uống trước đâu
Mời khách đã nào
Miệng cười trìu mến

Mẹ con ấm chén
Luôn ở bên nhau
Hớn hở đón chào
Vui lòng chủ, khách.