Có chiếc lá vàng nhảy múa
Theo tiếng nhạc gió lao xao
Mèo ta meo meo bên cửa
Có phải mèo hát không nào?

Hình như mèo còn múa nữa
Hai tay giơ lên cao nè
Rồi lại huơ huơ trước ngực
Tay mèo cũng dẻo lắm nghe!

Đúng rồi, hôm qua đến lớp
Cô tập bài hát: “Chú mèo”
Nên giờ mèo ta ôn lại
Thuộc rồi, mèo cứ meo meo...