Vàng hoe vạt nắng sau nhà
Dưới cây đu đủ mèo ta nằm dài
Tròn đôi mắt, vểnh đôi tai
Đuôi ngúng nguẩy, mèo ôn bài Toán, Văn...

Kỳ thi nay đã đến gần
Mèo con cố gắng, chuyên cần ngày đêm
Học trường rồi lại học thêm
Bạn bè rủ, mèo cóc thèm đi chơi

Mèo con ngoan lắm ai ơi!
Kỳ thi này, đạt điểm mười các môn
Để mẹ cha khỏi phải buồn
Con ngoan, trò giỏi, mèo luôn dẫn đầu.