Bé chọn màu xanh
Vẽ đồng lúa biếc
Bé chọn màu xanh
Vẽ rừng trùng điệp

Bé chọn màu đỏ
Vẽ màu ngói tươi
Bé chọn màu đỏ
Vẽ ông mặt trời

Bé chọn màu nâu
Vẽ con đường nhỏ
Bé chọn màu nâu
Vẽ màu áo mẹ

Mặt trời lên rồi
Trên đồng lúa biếc
Nắng đã lên rồi
Núi đồi xa tít

Mẹ từ cánh đồng
Băng con đường nhỏ
Mái ngói đỏ hồng
Em chờ trước ngõ

Bức tranh em vẽ
Bằng màu ước mơ
Em ngắm hàng giờ
Mẹ về... tặng mẹ.