Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 06:16

Leo ngang qua ngọn núi già
Thấy mình là gió, thấy ta là rừng
Thấy ngàn xưa bớt lạnh lùng
Thấy ngàn sau ấm một vùng nắng lên.