Đi dọc theo mùa rám nắng
dưới chân núi mỏi
dòng sông ô nhiễm tự nguồn
dài thêm hành trình u ám
ta nghe tiếng thở dài Cao Bá Quát
siết buốt giữa hai hàm răng
chiếc bóng ám ảnh giấc ngủ loài chim tự do
ta ngồi bẹp xuống giữa hoang hoải mầm ươn
lượm lặt vết mùa sám hối đang vụn ra từng hạt mù cay
nhai nạm cỏ đắng
thấy trụ biểu ngả nghiêng
& hàng chữ rách nát
ta hỏi về đâu xưa sau
ta hỏi nỗi đau như râu tóc móng tay móng chân mọc ra tua tủa từng ngày
những phiên toà cấu xé lương tâm
có tiếng chuông nào cảnh tỉnh giọt máu vàng
hài cốt không phiên dịch được tiếng hận cừu
sao loài người dùng ngôn ngữ khói nhang
ta đi dọc theo đường gân xanh giấc mơ lầm lạc
vác mặt trời bán ve chai.