Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 10:18

khách hàng của nghề bán quan tài
là những người bị sai khiến
từ những người chết