Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 11:31

Và em gục mặt vào chiêm-
bao, nghe oán khúc của đêm thét gào
Tiếng đàn ướt đẫm trăng sao
Dòng sông hoá thạch bước vào nghiệp duyên.