Tình không là trò chơi
Em! ừ! Em có biết
Môi hôn nào thắm thiết
Yêu nghìn năm loài người

Tình về trong thương nhớ
Ngân lên chùm phong linh
Ta cầm dăm tiếng thở
Hun nóng trái tim mình

Đâu tiếng hôn ngày cũ
Đã thoảng về trong tai
Đâu bước chân lữ thứ
Bỏ quên bao lầu đài?

Ta nghe chiều phố cổ
Thắc thỏm từng sợi  mưa
Vết rêu bầm mấy độ
Loang bức tường môi xưa

Ư em! Tình từ tạ
Một lần thôi quay về
Hội An mình ta nhớ
Trong mưa chiều si mê…