Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:03

Răng mà đau dữ? Cái đầu?
Lấy tay tôi bóp, vẫn đau như thường
Mắt tôi ngó xuống phố phường
Xe đời một chuyến trên đường vẫn lăn.