Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 16:35

Hỏi sông Như Ý còn xanh
Và trăng Vỹ Dạ nửa vành còn không?
Hỏi em, em đã có chồng?
Mà răng Đập Đá ngăn sông cách đò?