Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:09

Áo quần vừa mới đốt xong
Nắm nhang đỏ rực bên vòng hoa tang
Người về nhập khẩu nghĩa trang
Có còn mang nỗi hàm oan theo cùng?