Chị gió trở mình xào xạc
Trên cành me trước hiên nhà
Những chiếc lá vàng mớ ngủ
Nhẹ chân nhảy xuống chậu hoa

Mẹ con thím gà mái Đốm
Cũng đang thin thít giấc nồng
Ngoài trời se se ngọn gió
Mẹ con thím có lạnh không?

Dòng sông thở đều tiếng sóng
Đắp lên tấm chăn trăng vàng
Con thuyền cũng vào giấc mộng
Trong chiếc màn sương mơ màng

Chỉ có bà trăng là thức
Canh cho giấc ngủ êm đềm
Ông mặt trời hay ngủ trước
Để mai đánh thức mọi người.