Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/06/2011 19:14

ừ thì hôm nay
mừng lắm
mừng chi lạ
dòng sông chảy ngược
vẫn xuôi
anh đã chết
những câu thơ thẳng
nằm yên trong huyệt mộ
có lẽ
mùa tàn
không ai quật mộ
anh cứ nằm yên
xương thịt anh
hun xanh cỏ tranh
những mầm thơ biếc