Sáng ni dậy sớm cho gà ăn
có con chuột chết nằm cứng đơ nơi góc chuồng
hôm qua trời lạnh quá
có thể nó chết đói
bầy gà thờ ơ cứ mổ lúa thóc liên hồi
chắc chúng nó nghĩ đêm qua con chuột cống uống quá chén
con chó cong đít sủa
có thể là chiến tích của nó cũng nên
đem con chuột đi chôn
sợ thúi cả xóm
con chó chạy theo sau sủa hôi
phèng la ngoài đầu ngõ chợt vang lên
hỏi ra mới biết ông cụ trong làng hôm qua lên cơn hen suyễn
con chó lại sủa vào đám khóc.