Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 01:50

Lá bàng rụng xuống hồ Gươm
Đỏ như mắt đỏ em buồn hôm qua
Nước hồ sâu thẳm như là
Dỗi hờn - một khoảng cách xa muôn trùng

Em chừ như thể mùa đông
Bao nhiêu giá rét chất chồng vào anh
Anh chừ - chiếc lá rơi nhanh
Dám mơ trở lại nhánh cành được chăng?