Dấu nào cũng nổi trên
Riêng em thì chìm dưới
Mọi người đừng chê em
Tuy nhỏ nhưng nặng ký.