Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/07/2018 11:02

Tôi thấy người đang chảy ra
Mặt trời tụ máu trên da thịt mình
Buổi chiều không một âm thanh
Trơ trơ dưới nắng mấy nhành tre khô
Đường về bóng đổ quanh co
Buồn như mấy đống cứt bò không tên.