Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 07:12

Dòng sông kín sương chiều
chú nhái thõng bàn chân mọn
ngày gấp khúc vào trăng.