Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/12/2016 07:49

Con đang nhoẻn miệng cười
còn giận anh
hãy im lặng và xếp tã?