Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 23:01

Đến trời cũng bất bình thường
Huống chi em mệt, mà thương thấy mồ!
Nửa đêm gà gáy, em ho
Ba phần giấc ngủ, đã co hai phần!