13.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:11

Chiếc lồng bàn
không nhốt được tiếng kêu của chú gà con lạc mẹ
đêm nứt máu trong cổ họng.