Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 02:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 04/07/2009 00:20

tặng Vân Ngữ

Rượu ngút cà-phê-đông
ta lút tơi bời giấc ngủ
hun khói than ngún lòng thất thổ
mưa tràn qua tay lửa

rượu nhắc đêm-không-em
cái kiến lục tìm mật lưỡi
nướng men tình trên bếp sơ sinh
nhả khói mọi vào tóc quắn

rượu trèo lên cổ họng
kéo giọng  chiều-qua-sông
ta nằm chiếc bóng.
mưa xác xơ ngoài thềm


Quán Cây Sung, 2h 09/01/2009