Chú vịt con như cục bông
Lông vàng óng, đôi chân hồng dễ thương
Đẹp chưa! đôi mắt tinh tường
Lại thêm chiếc mỏ vàng vàng đáng yêu

Vịt con sớm sớm chiều chiều
Quẩn theo chân mẹ đớp bèo dưới ao
Tập bơi tập lặn tập nhào
Thế mà vịt chẳng cần phao... mới tài!


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017