Áo quần màu gạch
Chiếc mũ nhựa vàng
Trên tay túi xách
Qua phố, qua làng

Khi ở trong nhà
Khi ra đường phố
Nơi nào điện qua
Cũng đều có chú

Chú ở trên cao
Mắc từng múi điện
Chú tài làm sao
Y như người nhện...

Đêm về tối mịt
Nếu không có đèn
Tay chạm công tắc
Làm sao cháu quên...