Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 07:15

Hất cái buồn ra ngoài sân
Gặp cơn mưa, mưa lấy chân đá vào
Dang tay, choa chụp, mới đau!
Buồn nguyên một cục lại nhào vô choa.