Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 01:38

Khóc cười chi nữa ư em?
bàn tay lỏng ngón đã mềm sương khuya
ngoài kia trăng khóc đầm đìa
soi vào đâu những lời thề không xanh?

Cạn ly rồi! rót... cũng đành
uống đi! cho cạn cuộc tình hư không
lăn đi một chuyến tang bồng
trả vay âu cũng một dòng tâm linh

Người đâu? khuya với một mình
đam mê bỏ lại tội tình mà đi...