Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 10:02

Cơn lũ đã qua
bùn non ở lại
nắng làm nứt ra những mảnh buồn.