dòng sông như vệt nước mắt chờ khô
thành quách như cục than cháy dở
câu chữ rách nát
lăn lóc dọc phố phường
ngày ám ảnh bằng tiếng chiu chít rên than của bầy chim đói
bầy chim sợ người khủng khiếp
cánh đồng da mồi
bãi cát bạch tạng
rừng ung thư tuỷ
biển nhiễm trùng máu
bước chân nặng trĩu
khuỵu xuống
trước những tảng đá vô hồn
trong gió
có tiếng nấc bị dồn nén hàng nghìn năm sắp hoá thành mưa máu