đố ai cắt nghĩa được tiếng yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
dáng em lấp ló sau rặng chuối
nhìn em đi tiểu thế là yêu

KTS