Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 16:41

Nụ cười của buổi ban sơ
Chính là nước mắt phút giờ lìa tan
Sợi dây tri ngộ buộc ràng
Một mai sẽ đứt với ngàn lý do.