Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 06:31

Khói bay những sợi tơ khùng
Làm nhoè nhật nguyệt giữa vùng như nhiên
Bàn chân rớm giọt máu điên
Đầu thai vào đám bụi thiền vô thanh.