Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/09/2009 06:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/12/2015 15:23

Chưa chi nắng đã lên ngồng
Cải bao la trổ bên sông vàng khè
Váy xuân vén vội, xuống ghe
Gió đưa một chiếc lá tre là đà.