Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 06:42

Có những lần đọc bài nhưng không comment
Có những lần comment nhưng không đọc bài
Có những lần đọc comment nhưng quên trả lời
Có những trả lời chung trong một comment

Có những lần ưa được comment
Có những lần tự nhân đôi nhân ba comment
Có những lần trêu nhau trong comment
Có những lần hờn ghen trong comment

Có những lần comment dăm ba câu thơ
Có những lần comment đôi ba dấu than
Có những lần hi hi he he hơ hơ!
Có những lần ke ke le le ka ka!

Có những lần gửi nhầm comment cho nhau
Có những lần họa thơ qua comment
Có những lần nặc danh chơi nhau qua comment
Có những lần… yêu nhau qua comment

Có một lần comment comment comment
Có những lần comment comment comment
Có nhiều lần comment comment comment
Có thật nhiều comment comment comment…