Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/12/2016 07:52

Bông lúa nặng hạt
gió mưa đêm qua
chuỗi buồn nằm sát đất.