Chiếc phao hồng của bé
Nằm ngủ từ đêm qua
Bầy sóng xanh đã dậy
Phao vẫn còn nằm mơ

Bé tung tăng trên cát
Dắt nắng vàng đi chơi
Sóng rủ bé xuống tắm
Trắng tinh những nụ cười

Đôi chân bé mỏi lắm!
Bé ngồi giữa phao thôi
Ô! Chiếc phao còn ngủ
Dậy đi nào! Phao ơi!

Phao là hoa của biển
Bé là nhuỵ của phao
Bông hoa trong nắng sớm
Ố ô! Đẹp không nào!