Tôi đang nghe!
Thực mà như không
Trần trụi như cánh đồng khô cạn sau mùa gặt hái
Ngai ngái những niềm đau
Ôi! Từng vệt thời gian úa nhàu...!

"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...