Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 08:33, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 20:34

Bên ngoài

bên trong
tôi đứng bên ngoài
nhìn bên trong câu thơ.