24.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 17:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/07/2009 08:10

Số không (0) giống hệt chữ O
Chữ vê đúp (W) là chữ mờ (M) đầu quay

Nờ (N) nằm nghiêng là zét (Z) này
Chữ hờ (H) là chữ i (I) xoay nghiêng đầu

Lộn đầu sáu (6), hoá chín (9) mau
I hoa (I) và một (I) giống nhau lạ kỳ...

Bé ngồi vừa ngẫm vừa suy
Té ra con chữ cũng hay cợt đùa.