Gà ăn hạt lúa bé
Đẻ được nhiều trứng to
Hạt mưa rơi rỉ rả
Làm nên vũng nên hồ

Từng bài học nho nhỏ
Em tích luỹ từng ngày
Bao điểm mười thắm đỏ
Hứa hẹn một tương lai.