Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 02/06/2011 06:13

Cô đơn quấn chiếu nằm chơi
Phố chưa rã mắt mà người cùn thây
Buồn cong lưng sóng, bọt gầy
Tiếng chim đứt đoạn phía ngày trắng xương

Lòng sôi mấy khúc triều cường
Gan phơi lá mía lên vườn nhân sinh
Ở đây một đống bực mình
Phù hư há mỏ lục bình trôi rong

Biết bao giờ mới trả xong
Kiếp phiêu linh ấy cho dòng hỗn mang
Chuông hồn hay máu rung vang
Tổn thương gục xuống mặt bàn cổ sơ

Vén tay hất mái tóc mờ
Ngày như đã cội bên bờ vai đau.